Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna Uprawa Przedsiębiorca Rolny Rolniczy Przeglšd Techniczny Hoduj z głowš bydło Hoduj z głowš œwinie
Pytanie do mecenasa
 
Mam pytanie związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Chodzi mi o garaż, otrzymałem decyzję ja oraz moja żona w sprawie przekształcenia własności, wniosłem opłatę z tytułu przekształcenia na rzecz Gminy Miejskiej, czeka mnie jeszcze wpis w księdze wieczystej. Czy mogę do mojej własności dopisać np. córke? Jak mam to zrobić?
 
Z zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 2005, Nr 175, poz. 1459) z wnioskiem o przekształcenie mogą generalnie występować osoby, które pozostawały użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Przekształcenie następuje z dniem, w którym decyzja starosty, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu albo zarządu województwa stała się ostateczna.
 
Osoba, która skorzystała z bonifikaty przy przekształceniu, nie może w ciągu pięciu lat od dnia przekształcenia prawa zbyć zakupionej nieruchomości albo wykorzystywać jej na inne cele niż te, które stanowiły podstawę bonifikaty. Zakaz ten nie obejmuje zbycia nieruchomości na rzecz osoby bliskiej.
 
Dopuszczalne jest zatem przekazanie na rzecz córki udziału we własności tego typu nieruchomości. Można tego dokonać np. w formie darowizny. Konieczne jest przy tym zachowanie formy aktu notarialnego. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, dokonana na rzecz zstępnego (w tym wypadku córki) darowizna będzie zwolniona z tego podatku.

powr?t do listy pyta?
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat