Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie

Rozród

Książka "Rozród" to bogato ilustrowany poradnik, dotyczący kluczowych kwestii związanych z płodnością i rozrodem bydła, kierowany przede wszystkim do hodowców - praktyków. W sposób przystępny i przejrzysty przekazuje zarówno wiedzę teoretyczną, jak i fachowe porady praktyczne. Czytelnik znajdzie tutaj opis wielu możliwości usprawnienia pracy ze zwierzętami oraz rozwiązań pozwalających uzyskać lepsze wskaźniki rozrodu. Ogromne znaczenie przypisuje się także wpływowi żywienia, utrzymania i pielęgnacji na kondycję i zdrowie krów, a przez to na prawidłowy rozród. Autor zwraca również uwagę na związane z tym koszty, także w aspekcie opłacalności produkcji mleka. Opierając się na przykładach prowadzenia rozrodu krów w różnych krajach, wskazuje, skąd biorą się różnice w podejściu do tego ważnego zagadnienia. Podkreśla też istotną rolę higieny i profilaktyki zdrowotnej w prowadzeniu każdego stada. To książka, która powinna zainteresować każdego hodowcę bydła - zarówno ras mlecznych, jak i mięsnych. 
© 2008 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone