Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna Uprawa Przedsiębiorca Rolny Rolniczy Przeglšd Techniczny Hoduj z głowš bydło Hoduj z głowš œwinie
Pytanie do mecenasa
Pewnego dnia na moim polu pracownicy Zakładu Energetycznego postawili słup, będący częścią budowanej linii przesyłowej. Nikt wcześniej nie rozmawiał ze mną w tej sprawie, nie wyrażałem zgody na postawienie słupa, jak również nie otrzymałem w tej kwestii jakiejkolwiek decyzji administracyjnej.
 
Zakład Energetyczny powinien uzyskać zgodę właściciela gruntu na budowę linii energetycznej – najczęściej za określonym wynagrodzeniem. Ewentualnie, przy braku zgody właściciela, udzielenie zgody na budowę linii przesyłowej może wydać starosta (art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 115, poz. 741 ze zm.). Jeżeli Zakład Energetyczny nie posiada dobrowolnej zgody właściciela gruntu lub prawomocnej decyzji starosty – można przed sądem skutecznie domagać się usunięcia linii energetycznej, na koszt tego, kto ją buduje.
 
Uzupełniając - 3 sierpnia 2008 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Cywilnego ustanawiająca tzw. służebność przesyłu.
W założeniu regulować ma ona status prawny słupów, rurociągów oraz innych instalacji na polach uprawnych, a m. in.:
  • umożliwia pozywanie do sądów Zakładów Energetycznych celem ustanowienia służebności, oczywiście za stosownym     wynagrodzeniem (również Zakład Energetyczny posiada prawo pozwania właściela gruntu o ustanowienie służebności
  • przepisy dotyczą zarówno nowych słupów jak i tych już istniejących
  • po wygaśnięciu służebności nakazuje Zakładowi usuwać urzędzenia przesyłowe, a dodatkowo zobowiązuje go do naprawienia   wynikłych przy tym szkód.
Są to dość złożone kwestie, dlatego odradzamy samodzielne prowadzenie tego typu spraw bez wcześniejszych konsultacji z prawnikami.

powr?t do listy pyta?
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat