Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna Uprawa Przedsiębiorca Rolny Rolniczy Przeglšd Techniczny Hoduj z głowš bydło Hoduj z głowš œwinie
Pytanie do mecenasa
Nie musimy godzić się na żądania przeprowadzenia przez nasza nieruchomość instalacji przesyłowych. Czasem zdecydowana odmowa powoduje, że przedsiębiorca przesyłowy zmienia trasę przebiegu linii.
Trzeba jednak pamiętać, że od sierpnia 2008 r. Kodeksie Cywilnym istnieje tzw. służebność przesyłu. W założeniu ma ona regulować status prawny m. in. podziemnych instalacji (np. kabli). Zgodnie z tymi przepisami zarówno właściciel gruntu jak i przedsiębiorca przesyłowy mają prawo żądać ustanowienia służebności przesyłu na drodze sądowej. Ustanawia się ją za wynagrodzeniem (może być ono jednorazowe, jak również powtarzające się np. coroczne). Po wygaśnięciu służebności (np. likwidacji elektrowni wiatrowej kabel powinien być usunięty przez firmę która go wkopała. Ponadto firma przesyłowa powinna usunąć wszelkie szkody jakie przy tym powstaną.
Jeżeli natomiast chodzi o wysokość proponowanego wynagrodzenia, to z doświadczenia można stwierdzić, że stawki proponowane przez tego typu firmy są nawet kilkukrotnie zaniżone, w porównaniu do tych, które można uzyskać po dłuższych negocjacjach.

powr?t do listy pyta?
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat